neděle 10. listopadu 2019

Co číst… o 17. listopadu

AKTUALIZOVANÝ STARŠÍ ČLÁNEK

K 17. listopadu nemáme žádné speciální aktivity jako je tomu třeba k 28. říjnu a stému výročí založení republiky. Prostě si jen čteme, povídáme, případně koukáme na videa. Každý rok je to trochu jiné, každý rok jinak intenzivní. Někdy se jen okrajově zmíním, někdy dlouze debatujeme. A nejen toho 17. Podle toho jak je zrovna chuť. A knížky nám u povídání hodně pomáhají. Myslím, že není úplně snadné k tématu nesvobody, doby komunismu a sametové revoluce v literatuře pro děti a mládež něco najít, i když v poslední době vyšlo hodně nových knih, nabízím proto náš výběr.
V naučné či populárně naučné literatuře pro děti takový problém není. Téměř v každé historické naučné knize alespoň zmínku najdete. Tady jsou některé z knih, které pravidelně pročítáme my. 


A z beletrie třeba:

Čech, Pavel. A. Petrkov, 2016.

Knihy Pavla Čecha máme moc rádi. Textu v nich obvykle moc není, ale to vůbec nevadí, protože ilustrace to směle vyvažují. V téhle knížce o nesvobodě jde autor ještě do většího extrému. Tady totiž není text vůbec žádný. Resp. vyskytuje se tu pouze písmeno A. Je to příběh chlapce s číslem 21868 na rádiovce. Odehrává se ve městě, v němž jediné správné názory symbolizuje písmeno A. AAAA zní z amplionů, A je ve znaku města, na praporech, i praporcích, jimiž mávají děti, je na transparentech, ale i na každé knížce za výlohou knihkupectví, na stravenkách,…. Jenom písmeno A se učí ve školách, A proniká do moderní architektury, lidé jej skandují, jsou ho plné noviny, i vyšetření zraku probíhá pouze na velikosti písmene A. Je to vtip, hrozba, minulost, nadsázka, absurdita a hlavně všechno dohromady. Kniha beze slov, kniha mnoha lidských příběhů, komiks, jehož obrázky poskytují mnoho příležitostí ke kladení otázek i hledání odpovědí. Kniha, jejíž příběh je napínavý a končí happy endem, kniha o diktatuře písmene A. Kniha se velmi dobře hodí jako odrazový můstek pro povídání o nesvobodě.Sís, Petr. ZEĎ. Labyrint, 2007. 

Petr Sís je další náš oblíbený autor. V téhle knížce je testu o něco víc než v té předchozí, ale milovníci ilustrací si i tady přijdou na své. Celobarevné vydání totiž kombinuje kresby, komiks a autentické obrazové deníky. Kniha malým čtenářům přibližuje léta 1948-1989, dobu komunismu a socialismu, kdy za "železnou oponou" v Československu žili, pracovali a snili obyčejní lidé. Autobiografický příběh o posedlosti hudbou a malováním, o vládě ideologie, tíze dějin a potřebě svobody. 

kol. autorů. 1989. PŘÍBĚHY ZDÍ. Host, 2010.
Tato ilustrovaná antologie, určená především dětem a mládeži, přináší deset povídek velkých evropských spisovatelů. Jsou to povídky mnohdy pohádkově laděné, plné nápaditých obrazů a fantazie. Berlínská zeď, hluboce zakořeněná v paměti několika generací, je dodnes symbolem odporu a utrpení. Ani po jejím pádu však lidé nepřestali stavět nové zdi. Méně symbolické, méně nápadné, přesto budované s obdobnou nenávistí, se strachem a bez touhy po dorozumění. Dosud nás obklopuje labyrint nesmyslných zdí, které rozdělují lidstvo z rasových pohnutek,  kvůli odlišné víře, kultuře i pro majetek. Kniha jako velké graffiti o snu, o ideálu, namířená proti intoleranci a smutné šedi zdí, je věnována novým mladým architektům. Aby již navždy namísto tupé strnulosti zdí volili  živou a tvořivou ohebnost mostů.Zastoupení autoři: Elia Barcelóová, Heinrich Böll, Andrea Camilleri, Didier Daeninckx, Max Frisch, Jiří Kratochvil, Ludmila Petruševská, Ingo Schulze, Olga Tokarczuková a Miklós Vámos.
Český, Jiří. OBRÁZKY Z MODERNÍCH ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJIN (1945–1989). Knižní klub, 2016.
Kniha navazuje na předchozí dva "obrázkové" díly. Bohatě ilustrovaný komiks provází dějinami poválečného Československa a érou totality ve všech jejích podobách. Přístupnou a srozumitelnou formou přivádí mladé čtenáře ke komplikované a proměnlivé době let 1945–1989 v Československu, která v mnohém předurčila i současný vývoj demokratické společnosti. Dospěláci zase zavzpomínají na svoje dětství a mládí.


Kosatík, Pavel. ČEŠI 1989. JAK SE STAL HAVEL PREZIDENTEM. Mladá fronta, 2015.
Pohled do nitra sametové revoluce. Po letech komunistické totality vzniká něco nového, není ale úplně jasné co. Na první jednání Občanského fóra s komunistickým premiérem Ladislavem Adamcem nebyl Václav Havel ještě ani připuštěn, ta další už se odehrávala s ním v čele… Kniha se příliš nezajímá o to, co se dělo přímo 17. listopadu. Zajímá se spíše o následky, jak se postupně sestavovala nová vláda, jak se vybíral nový prezident. Jedná se o 8. díl velice zajímavé devítidílné komiksové série Pavla Kosatíka pokrývající významné události z let 1918-1992. Každý z dílů ilustroval jiný ilustrátor a všechny díly určitě stojí za pozornost.

kol. autorů. JEŠTĚ JSME VE VÁLCE. Post Bellum, 2010.
Tři scenáristé. Třináct špičkových českých a slovenských výtvarníků. Třináct komiksů nakreslených podle vyprávění třinácti skutečných lidí. Třináct strhujících příběhů z válečné fronty, koncetračních táborů, komunistického kriminálu i prostředí Státní bezpečnosti. Knihu připravilo občanské sdružení Post Bellum, které zaznamenává svědectví válečných veteránů, bývalých vězňů koncentračních táborů, politických vězňů, ale i komunistů a agentů StB a mnoho dalších pamětníků totalitní doby. Doporučuji pro starší děti a všechny dospělé!


Tuhle knihu nemám momentálně doma, takže obrázky jsou z www.jestejsmevevalce.cz.Ležák, Zdeněk - Dušek, Jakub. 100 LET ČESKOSLOVENSKA. Edika, 2018.
V téhle knížce si připomenete ty nejdůležitější milníky stoleté historie naší republiky. Texty a ilustrace názornou i zábavnou formou mapují po desetiletích vývoj naší země od vzniku až do současnosti. Stručně, přehledně, v neobvyklém zpracování. V knížce najdete jak komiksové příběhy, tak faktografické texty, které uvádějí do širších souvislostí. Na své si tedy přijdou jak ti, kteří raději příběhy, tak "faktografisté". A dlouhá desetiletí nesvobody samozřejmě v knize nechybí.Nekola, Martin - Dušek, Jakub. DO ŠVESTEK JSME DOMA. Knižní klub, 2018.
Jaké nástrahy číhaly na uprchlíky po únoru 1948, jak těžký byl pobyt v uprchlických táborech, cesta na druhý konec světa a zvykání si na neznámé prostředí? To vše se čtenáři dozví v příběhu fiktivní rodiny Novákových, který je však postaven na reálných základech. Otec novinář, stoupenec masarykovské demokracie, je záhy po komunistickém puči přinucen okolnostmi odejít spolu s manželkou a dvěma malými dětmi do zahraničí. Na několik měsíců uvíznou v německém táboře a čekají na možnost vystěhovat se dál. Autor díky studiu archivních pramenů a korespondencí s dosud žijícími pamětníky vytvořil děj, který vrací čtenáře k tísnivým počátkům studené války a komunistického režimu. Prostřednictvím příběhu tak i mladší čtenáři skvěle poznají dobu, v které se děj odehrává.

kol. autorů. TOTÁLNÍ NASAZENÍ. Argo, 2017.
A ještě jedna příběhová kniha. Ta  obsahuje dokonce tři komiksové příběhy podle skutečných událostí. Tři příběhy žen, které se nikdy nesetkaly, a přece jejich životy spojuje podobná zkušenost – pracovní lágr. Kniha ale nevypráví jen o ubíjejících dnech, které tyto ženy a jejich rodiny trávily v továrnách, na polích pod dohledem strážných. Vypráví i o tom, co jim válka vzala, s jakými vzpomínkami a s jakou bolestí je vrhla zpět do světa. A spolu s nimi zhruba dalších 400 až 450 tisíc Čechů, českých Židů a Romů, kteří museli odjet do nacistické říše jako levná pracovní síla a jako vězni zajateckých a koncentračních táborů.


A ještě knihy, které vyšly v letošním roce, takže úplné novinky. Shodou okolností obě komiksové.

Martin Šinkovský. TRIKOLÓRA. CooBoo, 2019.
Skvělý komiks očima dětí, navíc na konci knihy doplněný přílohou s důležitými pojmy a jmény a také časovou osou po/listopadových událostí. Na konci roku 1989 byl mráz, který zalézal za nehty. Přesto byly ulice českých a slovenských měst plné lidí, kteří už měli plné zuby komunistické diktatury. Jak tyto společenské kotrmelce a dobu plnou elektrizujícího napětí i prvních svobodných nádechů po mnoha letech vnímá parta desetiletých dětí? Jak revolucí žije jejich malé sídliště na okraji malého okresního města? Kde sehnat trikoloru? Proč se už učitelům neříká „soudruhu“? A kdo je to ten Havelnahrad? Tuhle knihu jsem ještě v ruce neměla, vychází totiž až v těchto dnech, ale podle obrázků je koncipovaná podobně jako předchozí knihy Zdeňka Ležáka, které máme moc rádi, takže se na ni už těšíme.

deněk Ležák. SAMETOVÁ REVOLUCE. Edika, 2019.
Stejně jako předchozí knihy je i tahle rozdělaná na pomyslné dvě části. Textová část čtenářům přiblíží nejen revoluční rok, ale také dějiny východního bloku už od druhé světové války. Čtenáři se podívají do jednotlivých zemí východní Evropy, na jejich vztah k Sovětskému svazu, jejich specifické verze socialismu i případný vzdor proti totalitě. Šedesátistránkový komiks se zaměřuje na rok 1989, a to především na události v našem státě. Styl vyprávění je přizpůsoben mladším čtenářům. Stostránková textová část poskytuje čtenáři obsáhlejší, ale také o něco složitější pohled na problematiku komunistické totality. V roce 1989 se zhroutil totalitní systém komunistické strany nejen u nás v Československu, ale i ve většině zemí východního bloku. U nás je tím nejvýznamnějším datem 17. listopad. Proč? Souvisí to s událostmi z roku 1939. Abychom pochopili, co se v roce 1989 stalo, je třeba dát si do souvislostí události předchozího půl století.

Zdroj obrázků: https://www.albatrosmedia.czA ještě jedna starší od Zdeňka Ležáka.Nově se objevila ještě tato kniha, v ruce jsem ji ještě neměla, nic moc mi neříká ani nakladatelství, tak uvidíme, co se z toho vyklube. Víc TU.

Zdroj obrázku: https://alten-berg.cz

A ještě jedna nekomiksová.


V poslední době vyšlo i několik knih, které prostřednictvím "obyčejných" věcí a jednotlivých událostí zprostředkovávají období sta let trvání naší republiky. A najdete v nich samozřejmě i dlouhé roky období nesvobody. 

Nováková, Petra a kol. PŘÍBĚHY VĚCÍ. Labyrint, 2017.
Skvělá vizuální encyklopedie, která prostřednictvím 100 artefaktů vypráví konkrétní historii naší země. Svižně psané esejistické texty přinášejí nejen faktografické údaje o dané věci a spojených událostech, ale jsou psány jako příběhy. Příběhy věcí, které utvářejí naši identitu, které nás mohou inspirovat a k nimž je podstatné se vracet a nacházet si svůj vlastní vztah. Na vzniku knihy se podílelo celkem padesát spoluautorů. Opravdu obří formát a výrazná grafická úprava zaujmou i mladší čtenáře. Nejstarší syn v ní leží už několik dní.


Fučíková, Renáta a kol. DOBRÝCH 100. Pikola, 2018.
Báječná obrazová encyklopedie nabízí na více než 200 stranách výběr událostí, vynálezů, děl, ale i věcí každodenní potřeby, které měly a mnohdy stále mají na Českou republiku pozitivní dopad. Podporují myšlenku, že máme na co být hrdi, a ukazují, že na historii je možné dívat se i z jiného úhlu pohledu. Co rok, to originální barevná dvoustrana mapující jeden významný prvek. Co desetiletí, to obecnější zamyšlení a vystižení „ducha doby“. Každá dvoustránka je jiná, každou tvořil jiný ilustrátor. Kniha totiž vznikla na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni pod vedením autorky, výtvarnice a pedagožky Renáty Fučíkové. Všechny nás doma moc baví si knihou listovat. 
A od Renáty Fučíkové můžeme k tématu doporučit ještě i knihu Praha v srdci. Víc ve článku TU.

Pecharová, Lenka. PO STOPÁCH STOLETÉ DÁMY. Portál, 2018.
Takhle knížka přináší pěkně přehledně rok po roce informace z celých sta let existence našeho státu. Ke každému roku tu najdete několik zajímavostí, které se tehdy staly. A jsou to nejen zásadní historické události, ale také události z kultury či sportu, občas tu najdete i různé zajímavosti či kuriozity. Víte, kdy byla vynalezena hra pexeso, kdy začal vycházet komiksový časopis Čtyřlístek či kdo v roce 1971 pronesl na pobřeží Velké Británie "já su tak šťastné…"? Pokud chcete zjistit, co všechno se stalo nejen v roce vašeho narození, určitě si tuhle knihu pořiďte. Na stránkách nakladatelství Portál navíc najdete ke knížce pracovní listy a ukázky kvízů


Vyšlo i obrovské množství nejrůznějších fotografických publikací. Určitě doporučujeme si nějakou půjčit na prohlížení v knihovně. Seznam knih o Sametové revoluci připravilo i knihkupectví Kosmas. Najdete ho TU.

AKTIVITYPokud se vám nebo vašim dětem nechce o tématu číst, můžete shlédnout nějaké video. Buď autentické záběry z té doby nebo nějaký historický, animovaný nebo dokumentární film či reportáž. My máme uloženo třeba toto:

A další materiály najdete třeba tu:
 • 1989 Akce SVOBODA (skvělá hra - online deskovka - na webu České televize, které větším i menším přiblíží mnoho z doby kolem Sametové revoluce)
 • pracovní listy k 17. listopadu na inspirativních stránkách (nejen o domácím vzdělávání) Učit nebo neučit najdete TU
 • pracovní listy k venkovní výstavě České tiskové kanceláře Okamžiky sametové revoluce najdete TU (jeden list je přímo k výstavě, další dvě křížovky můžete využít samostatně)


 • zahrát si můžete i některou z misí Skrytých příběhů - třeba Sametovou revoluci na Albertově nebo Trabanti na útěku na Malé Straně
 • Svoboda v odvaze (webové stránky, kde najdete velké množství odkazů na konkrétní knihy, filmy, workshopy a další)
 • Učíme se venku (báječné stránky se spoustou inspirace na učení venku, lekce ke 100 letům ČSR)
 • Post Bellum (web neziskové organizace, která vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových momentů 20. století, jejich stěžejním projektem je Paměť národa, sbírka vzpomínek konkrétních osobností, fotografií, deníků a různých archiválií z období totalit 20. století)
 • Moderní dějiny (spousta skvělých materiálů, videí, pracovních listů…)
 • do kin právě přišel film Fany a pes, film o přátelství, odvaze, svobodě a pádu berlínské zdi, který by se k tématu mohl velmi dobře hodit
A nezapomeňte si i něco dobového poslechnout. My máme připravené tohle CD, ale určitě si vystačíte s YouTube apod.Odkazy na další historické knihy, které by se vám mohly hodit i k tomuto tématu najdete také v článcích tu na blogu Slavíme 28. října a Stoleté výročí.

Budu moc ráda za doporučení dalších zajímavých knih a videí k tématu. Předem díky!


-----------------------------------

Poznámka na okraj: Žádný příspěvek na mém blogu není komerční ani sponzorovaný. Prostě máme rádi dobré knihy a hezké věci a já moc ráda tipy posílám dál.

11 komentářů:

 1. Děkuji za inspiraci, zrovna toto je téma, na které je opravdu obtížné najít něco pro děti srozumitelného... naštěstí můžu přispět i svými vlastními zážitky a vzpomínkami, jak jsem tu dobu jako dítě prožívala, víc to hlavně těm mladším dětem tu "velkou a nehmatatelnou" historii přiblíží :-)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Není zač. Jsem ráda, že můžu pomoci. I já něco ze vzpomínek vydoluji. :-)

   Smazat
 2. Veru moc inspirativní a obohatíme knihovnu o další zajímavé knihy i pro mě. T je nato ještě malý, ikdyz si určitě povíme proč je státní svátek a co si připomínáme 17.listopadu. Ale on se bude jednou pidit a připravenost musí být. Děkuji!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. U nás taky zatím jen nejstarší, ale máš pravdu, že se to neztratí a je lépe to mít připravené! :-)

   Smazat
 3. Dovolím si připomenout i svoje dvě knihy z nakladatelství Práh : T. G. Masaryk (vyšel 2006) a Praha v srdci (vyšla 2015). Obě nominované na Magnesii Literu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Milá paní Fučíková, moc děkuji za doplnění. T.G. Masaryka zmiňuji tu http://pesleri.blogspot.cz/2017/10/dv-slavime-28-rijna.html . A na Prahu v srdci jsem úplně zapomněla. Nafotím a doplním. Moc děkujeme za krásné knihy. A keramika je úžasná! Krásné dny.

   Smazat
 4. Super inspirace. Už k tomu chybí jen nějaká tématická hudba v podobě pana Kryla, paní Rotrové atd. :-)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Díky! O ano, to je taky třeba. :-) Pravda, Karla Kryla máme doma plné šuplíky. :-)

   Smazat
 5. Moc děkuji za toto zpracované téma. Vnímám, že je to pro mě s dětmi docela těžké téma, přitom jsem se mu na gymnáziu v rámci semináře zaměřeného na orální historii dost věnovala. A musíme na to asi nějak postupně. Prosím, kdybyste měla vybrat jednu knížku, s kterou by Vám přišlo dobré začít téma moderní historie, kterou byste brala. Moc děkuji!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dobrý den, záleží na tom, pro jak staré děti a jaké přesně téma. Syn má aktuálně nejraději komiksovou Obrázky z moderních československých dějin. Takže pokud chcete něco obecnějšího, tak tuhle. Pokud něco k 17. listopadu a tématu svobody, tak určitě kniha "A" Pavla Čecha nebo Zeď Petra Síse. Krásné dny!

   Smazat
 6. Kateřina Werkman22. listopadu 2019 23:23

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat - jak starý byl váš nejstarší, když jste listovali knížkou A od Pavla Čecha? Mám s prvňáky besedovat o svobodě, a pořád se nemůžu rozhodnout, jestli ta symbolika nadvlády jednoho písmenka pro ně není ještě příliš složitá, abstraktní. Jinak díky za blog, a hlavně za knižní tipy.

  OdpovědětSmazat