pondělí 29. srpna 2022

DV... tematická setkávání v Havlíčkově Brodě

S mou milou kamarádkou Martinou Váchovou jsme teď od podzimu nachystaly několik akcí pro domoškoláky. Pro domoškoláky především kolem  Havlíčkova Brodu, ale klidně můžete dojet i z dál. První z akcí je celoroční tematický cyklus vzdělávacích dopolední pro děti ve věku 5-9 let. 

Setkávat se budeme jednou měsíčně v pátek dopoledne a budeme se s dětmi věnovat vždy jednomu tématu. Průvodkyní dětí budu já a téma budeme s dětmi rozvíjet podobně jako to dělám s dětmi já doma. Podle zájmu dětí, aktivní a hravou formou. Budeme číst, hrát si, tvořit, bádat, objevovat, rozvíjet čtenářskou gramotnost a kritické myšlení. Prostě podobně jako to znáte z mých článků tady na blogu. 

Víc informací a možnost se přihlásit najdete TU nebo dole pod fotkou.

Kdyby vás cokoliv zajímalo, pište na mail, na sítě, kamkoliv. Nebo se za námi můžete stavit. V pátek 9. září od 10:00 hodin proběhne informativní schůzka, kde bude představen koncept programu, můžete si prohlédnout prostory, seznámit se, doptat se na vše, co vás zajímá. Budeme se na vás těšit.

A budu moc ráda, když posdílíte těm, které by to mohlo zajímat. Přihlásit se můžete TU.

Tematická dopoledne nejen pro domoškoláky

Celoroční tematický cyklus vzdělávacích dopolední je primárně určen pro děti ve věku 5-9 let vzdělávající se v rámci domácího vzdělávání. Setkání se uskuteční jednou měsíčně a vždy se budou komplexně věnovat jednomu tématu.

Téma bude rozvíjeno podle zájmu dětí, aktivní a hravou formou. Děti samy budou objeviteli nových informací a jednotlivá témata jim budou předkládána formou projektů, popř. badatelsky s použitím metod kritického myšlení. V bezpečném nehodnotícím prostředí se budou děti dozvídat nejen nové informace, ale budou se učit spolupráci, trénovat komunikaci a pěstovat v sobě navzájem emoční inteligenci. 

V rámci jednotlivých setkání budou použity různorodé aktivity podporující čtenářskou i matematickou gramotnost, jemnou motoriku a grafomotoriku, tvořivost, rozvoj slovní zásoby, soustředění a trpělivost.

Setkání se uskuteční jednou měsíčně vždy v pátek dopoledne od 9 do 12 hodin v Havlíčkově Brodě (Kozí ulice 222). Setkání mohou částečně probíhat i venku, popř. i v muzeu, knihovně apod.

Jednotlivá setkání se budou věnovat tématům:

23. září - Výlet do vesmíru

21. října - Podzim a stromy

25. listopadu - Jak se žilo v pravěku

16. prosince - Slavíme Vánoce

20. ledna - Ledové pokusy

24. února - Průzkum polárních oblastí

24. března - Hurá, jaro a Velikonoce

21. dubna - Objevujeme hmyzáky

26. května - Cestujeme po ČR

(témata jednotlivých setkání se mohou mírně měnit)


Cena za celý cyklus (9 setkání) je 3.200 Kč. Pokud se některého setkání nebudete moci zúčastnit, jako náhradu získáte sadu materiálů, pracovních listů a zdrojů k danému tématu. 

Přihlásit se můžete do 15. září 2022  TU.

V pátek 9. září od 10 hodin proběhne informativní schůzka, kde bude představen koncept programu. Můžete si prohlédnout prostory, seznámit se s lektorkou a materiály, se kterými budou děti pracovat a doptat se na vše, co vás zajímá.


Pořádá - Martina Váchová, Podnikavé ženy z Vysočiny

Průvodce - Mgr. Veronika Peslerová


Mgr. Veronika Peslerová Vystudovala Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK. Několik let pracovala jako vedoucí dětského oddělení, poté jako ředitelka Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Momentálně vzdělává své čtyři děti doma v rámci domácího vzdělávání. Lektorka kurzů a workshopů v oblastech dětské čtenářství a čtenářská gramotnost, literatura pro děti a mládež, kritické myšlení. Autorka inspiračního blogu Pesleří https://pesleri.blogspot.com.

Žádné komentáře:

Okomentovat